Piyawat Jirapongsuwan, Ph.D.

SVP, Innovation Head / CIMB Thai Bank